Werkwijze

Wat fijn dat u klant bent geworden bij ons!­

In deze werkomschrijving willen wij u uitleggen wat wij doen.

1. Aanmelding:

Op het moment dat u klant bij ons bent geworden door aanmelding aan de deur, bij de chauffeur of u heeft ons gevonden online, worden uw gegevens doorgegeven aan onze klantenservice op het hoofdkantoor. Hier worden uw gegevens verwerkt in ons systeem. Op het moment dat de gegevens zijn doorgevoerd en er een schema aan uw adres is gekoppeld zullen wij u een aanmeldingsmail toesturen. Wij willen u vragen om het schema te controleren op juistheid van lediging dag en ledigingsweek. Mocht u een vraag hebben over het schema, neemt u dan contact op met ons.

2. Stickers:

Wij zullen u binnen 14 dagen (i.v.m. de bedenktijd) na uw aanmelding post toesturen. In deze envelop zit een schema met de reinigingsweken en sticker(s). Wij verzoeken u om de sticker(s) op het deksel van de container te plaatsen voor de 1ste reiniging. Deze sticker(s) is/zijn van belang. Aan de hand van deze sticker(s) weet de chauffeur welke container van u is. Zit de sticker niet op de juiste plaats of is deze niet geplaatst kan het gebeuren dat de container niet gereinigd wordt en dan zal deze reinigingsbeurt komen te vervallen. Wij gaan er vanuit dat uw container wordt geleegd aan dezelfde straat als uw adres, indien uw container aan een andere straat wordt geleegd, meldt u dit dan zo snel mogelijk bij onze klantenservice.

Mocht u nieuwe containers krijgen is het van belang dat op de nieuwe container ook een sticker wordt geplaatst. Deze kunt u aanvragen bij de klantenservice.

Mocht het voorkomen dat een reiniging niet is uitgevoerd, controleert u dan altijd eerst of de herkenningssticker nog (leesbaar) aanwezig is op het deksel van uw container.

3. Reiniging:

De dag dat uw container wordt gereinigd is gekoppeld aan de dag dat deze wordt geleegd door de ledigingsdienst. Wij verzoeken u de container tot 20.00 uur op de daarvoor aangewezen leegplaats te laten staan, tot deze tijd kan de reiniging plaatsvinden. In sommige gebieden worden de reiniging een dag na de lediging uitgevoerd, dit vindt u terug in uw aanmeldingsmail.

Na de 1ste reiniging kan het zijn dat de reiniging u tegenvalt. Het reinigen van de container is een proces. Doordat vele containers vervuild zijn en het vuil vast zit in de container, kunnen onze chauffeurs dit niet in 1x volledig schoon krijgen. Na verloop van reinigingen zult u merken dat de container steeds schoner wordt.

De container zal niet gereinigd worden als deze niet of niet geheel geleegd is. Het afval dient alleen opgehaald te worden door de ledigingsdienst, wij zijn alleen voor de reinigingen. U dient dan zelf zorg ervoor te dragen dat uw container alsnog goed geleegd wordt. Dit kan zijn om zelf het afval los te steken of dat de ledigingsdienst nogmaals langskomt. In overleg met de klantenservice kan de reiniging na het volledig legen eventueel alsnog worden ingepland.

Indien de container achtergebleven resten bevatten zoals, kattengrit, uitwerpselen, olie, bakvetten, verfresten etc. kan de reiniging niet worden uitgevoerd en komt deze te vervallen en wordt hiervoor geen vergoeding verrekend. De reinigingen kunnen hervat worden, zodra deze stoffen uit de container zijn verwijderd. Dit vanwege hygiënisch oogpunt maar ook voor ons materiaal.

Mocht het voorkomen dat de container niet of niet goed gereinigd is. Vragen wij u om hiervan melding te maken via nietgereinigd@vccs.nl of door telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Het liefst de volgende werkdag voor 12.00 uur of binnen uiterst een week. Geeft u altijd door of uw container nog leeg is, dan zullen wij trachten de reiniging direct opnieuw in te plannen. Indien dit niet mogelijk is, kijken we naar een andere oplossing voor u. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 tot 12:30 en 13:00 tot 17:00. 

Indien er (nacht)vorst is zullen wij zo lang mogelijk proberen te reinigen. Echter wanneer de temperaturen overdag rond het vriespunt blijven, mogen wij volgens de wet niet uitrijden. Naast het wettelijke aspect is het uiteraard niet wenselijk om gevaarlijke situaties te veroorzaken door het opvriezen van het water.

4. Betalingen:

De betaling vindt vooraf plaats middels een jaarlijkse machtiging/factuur. Betalingen per half jaar of per kwartaal zijn eveneens mogelijk. Dit verzoek kunt u indienen via de klantenservice of mailen naar finance@vccs.nl

Mocht de betaling niet op tijd bij ons binnenkomen zijn wij genoodzaakt de reinigingen op te schorten. Als de betaling is voldaan zullen wij de reinigingen weer hervatten.